Strona główna » O AzyluO Azylu


Ptasi Azyl

Azyl położony jest we wsi Ostrów, w gminie Chęciny, w województwie świętokrzyskim, w miejscu oddalonym od zabudowań, w dolinie rzeki Czarnej Nidy, na powierzchni 76 arów, w tym 26 arów lasu. Teren jest własnością założyciela Azylu Janusza Wróblewskiego. Zwierzęta przebywają w odpowiednich wolierach (12 oddzielnych pomieszczeń o łącznej powierzchni 200 m2). Duże ptaki, które nie są w stanie latać (bo mają na przykład amputowane skrzydła albo są na przykład bocianimi pisklętami przystosowywanymi do samodzielnego życia) mogą chodzić po ogrodzonym terenie całego Azylu. Na terenie Azylu postawione są specjalnie dwa słupy z platformami na gniazda bocianie. Dla celów edukacyjnych są: budynek z zapleczem gospodarczym i salą o powierzchni 60 m2 oraz aula leśna. W Azylu znajdują opiekę liczne dzikie zwierzęta (w 90 procentach ptaki). Zdecydowana większość przyjmowanych do Azylu zwierząt po okresie leczenia, rehabilitacji odzyskuje wolność, jest zwracanych naturze. Są one przekazywane do Azylu najczęściej przez odpowiednich pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, przez lekarzy weterynarii (do których ludzie przynoszą znalezione zwierzęta) oraz przez inne osoby, które wiedzą o istnieniu Azylu dzięki środkom masowego przekazu.
Materiały Ptasi AzylData aktualizacji 01.06.2012 ©2012 Hubert