Strona główna » Pomoc ptakomPomoc ptakom


Osoby gotowe wesprzeć działalność Ośrodka
proszone są o przekazywanie datków na konto Fundacji:

Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom Ptasi Azyl

Bank Spółdzielczy w Kielcach
nr 15 84930004 0000 0059 9328 0001

 

Ostrów 10,
26-060 Chęciny,
tel. 41 315-48-45,
kom. 692-495-942Data aktualizacji 01.06.2012 ©2012 Hubert