Strona główna » EdukacjaEdukacjaSpecyficzny charakter działalności edukacyjnej Ptasiego Azylu

Celem fundacji Ptasi Azyl oprócz leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt jest szerzenie wiedzy o stanie i zagrożeniach środowiska przyrodniczego, budzenie, szczególnie u dzieci i młodzieży, odpowiednich postaw polegających na rozumieniu i poszanowaniu praw do życia dzikich zwierząt oraz niesieniu im pomocy. Uczestnicy spotkań w Azylu mają możliwość bliskiego kontaktu z niektórymi zwierzętami. Spotkania odbywają się w odpowiedniej sali (60 m2 lub jeżeli pogoda to umożliwia, na terenie otwartym a auli leśnej). Podczas wykładów stosowane są formy pomocy audiowizualne (np. nagrania głosów ptaków, plansze, nagrania wideo, DVD). O działalności edukacyjnej Ptasiego Azylu informuje corocznie wydawana publikacja pod aktualnym tytułem: Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2011. Oferta programowa. Wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Nazwa zajęć: zajęcia edukacyjno-ekologiczne w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasim Azylu. Rodzaj zajęć (do kogo są adresowane): zajęcia w Ptasim Azylu trwają mniej więcej trzy godziny zegarowe. Mogą trwać dłużej według rozszerzonego programu. Mają charakter spotkania w sali edukacyjnej odpowiednio wyposażonej (50 miejsc, tablica, ławki, sprzęt audiowizualny, gabloty, pomoce naukowe dotyczące zwierząt). W czasie ładnej pogody (od kwietnia do końca września) zajęcia odbywają się w całości na powietrzu w auli leśnej (zbudowana z drewna sala amfiteatralna, pod dachem, ze stolikami i ławkami na 50 miejsc), w pobliżu wolier, w których przebywają dzikie zwierzęta. Uczestnikami są dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nazwa zajęć: zajęcia edukacyjno-ekologiczne w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasim Azylu.

Rodzaj zajęć (do kogo są adresowane): zajęcia w Ptasim Azylu trwają mniej więcej trzy godziny zegarowe. Mogą trwać dłużej według rozszerzonego programu. Mają charakter spotkania w sali edukacyjnej odpowiednio wyposażonej (50 miejsc, tablica, ławki, sprzęt audiowizualny, gabloty, pomoce naukowe dotyczące zwierząt). W czasie ładnej pogody (od kwietnia do końca września) zajęcia odbywają się w całości na powietrzu w auli leśnej (zbudowana z drewna sala amfiteatralna, pod dachem, ze stolikami i ławkami na 50 miejsc), w pobliżu wolier, w których przebywają dzikie zwierzęta. Uczestnikami są dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania zajęć dla jednej grupy: około 180 minut.

Program zajęć:
1. Zapoznanie z miejscem. Co to jest Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom, Ptasi Azyl? Historia Ośrodka.
2. Jakie zwierzęta i dlaczego są najczęstszymi pacjentami w Azylu?
3. Opowieści o obecnych niektórych zwierzętach przebywających w Azylu. Dlaczego w nim przebywają? Jaka jest przyszłość przed nimi?
4. Opowieści o tajemnicach życia niektórych zwierząt przebywających w Azylu, np. bocianów białych, sowach, krukach, ptakach drapieżnych. W trakcie opowieści uczestnikom zajęć przedstawiane są z bliska żywe zwierzęta, bohaterowie opowieści. Opowieści ilustrowane nagraniami głosów, planszami, zdjęciami, filmami.
5. Opowieść o roli głosów w świecie przyrody. Pomoc: nagrania odgłosów natury (ptaków, owadów, ssaków, żab).
6. Opowieść o tym, jak należy troszczyć się o dzikie zwierzęta występujące obok nas (np. dokarmianie zimą, karmniki, skrzynki lęgowe, jak zabezpieczać miejsca lęgu ptaków i co robić w razie znalezienia dzikiego zwierzęcia potrzebującego pomocy człowieka).
7. Konkursy polegające na rozpoznawaniu popularnego gatunku ptaka po wydawanym głosie, po budowie gniazda, po barwie i kształcie jaja, po sylwetce w locie, po piórze. Nagrodami mogą być np. pióra bocianie, płyty CD z nagranym ptasim śpiewem, zdjęcia i plakaty ze zwierzętami.
8. Dodatkowe atrakcje: bliski kontakt z niektórymi niegroźnymi, oswojonymi dzikimi zwierzętami przebywającymi w Ptasim Azylu (np. stale występujące pisklęta gołębi, pisklęta dzikich ptaków, które akurat są pod opieką, sarenki, szczenięta), możliwy też spacer po okolicy doliną Czarnej Nidy, rozpoznawanie gatunków ptaków spotykanych podczas spaceru i poznawanie ich miejsc lęgu. Ponadto w Ośrodku jest plac zabaw i miejsce na ognisko.

Organizacja zintegrowanej edukacji ekologicznej w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów organizowana jest w okresie od 1.05.2012 r. do 30.11.2012 r. (10 grup po 50 osób). Zajęcia te są dofinansowane przez Urząd Miasta Kielce.


 


"Człowiek musi mieć kontakt z przyrodą, jest ona częścią wszechświata tak jak i my. To jest wpisane w nasze życie. Jeśli niszczymy przyrodę, niszczymy siebie."

Taska Tudor
Materiały Ptasi Azyl


Data aktualizacji 15.05.2011 ©2011 Hubert